درباره ما مقالات کتاب ها دوره ها صفحه اصلی

آکادمی حبیبی

چگونه درست هدفم را انتخاب کنم؟


هدف خواسته ای است که وقتی بهش فکر می کنید حس خوبی به دست می آورید و لبخند می زنید ( لذت درونی)

انتخاب درست هدف:


اقدام اول

خودشناسی

شناخت درون و بیرون از خود

سنجش نقاط قوت و ضعف

پیدا کردن قابلیت ها و استعدادهای وجودی


اقدام دوم

مشخص کردن هدف

جزئی: باز کردن جزئیات هدف

کلی : کل گویی از هدف


اقدام سوم

مشورت از فردی که خواسته الان شما را دارد. حرفهای کسانی را گوش کنید که عملاً خودشان به نتیجه رسیده باشند.


اقدام چهارم

تحقیق و بررسی در مورد زوایای مختلف هدف از منابع اصلی و موثق


اقدام پنجم

در زمینه هدف مربی شخصی داشته باشیم.


اقدام ششم

از ابتدا تا همیشه احساس خوب خود را حفظ کنید.

چگونه؟

۱-انجام دادن راه های که می تواند احساس خوب و مثبتی رو به شما بدهد(مراجعه به مقاله احساس خوب داشته باشیم)

۲-انرژی ذهنی مثبت داشته باشیم(مراجعه به مقاله قدرت ذهن)

۳-تصویرسازی ذهنی؛ خودتان را درخواسته ببینید, جزییات را احساس کنید

۴-داشتن تابلوی از هدف یا اهداف که با دست طراحی یا نوشته شود و عکس از خواسته تان بچسبانید.


اقدام هفتم

در مسیر هدف تمرکز سپس حرکت و اقدام کنید.

نکته طلایی:

نسبت به به هدف اشتیاق و احساس خوب داشته باشید.

در مورد هدفتان روزانه مطالعه و یادگیری داشته باشید و و آن را بکار بگیرید.

مطالعه به روش های مختلف، به روز شدن علم و آگاهی شما از روند عملکرد هدفتان برای ارتقا کیفیت.

با افرادی که انرژی مثبت دارند و انگیزه بخش هستند، از شما برای موفقیت، حمایت می‌کنند ارتباط داشته باشید.

برای رسیدن به هدف زمان دقیق مشخص نکنید و از مسیر زندگی لذت ببریم ولی در میدان بمانید و با اصول ادامه دهید.

و کلام اخر؛

اگر انتخاب هدف شما درست باشد جهان هستی هم به شما کمک خواهد کرد. هستی شرایط، موقعیت ها و آدم ها را در سر راه شما قرار می دهد که شما در بهترین زمان و مکان به هدفتان برسید.