35%
تخفیف

دوره قاطعیت

چرا داشتن قاطعیت یک مهارت ضروری در ایران است؟! چندبار خواستی حرفتو قاطعانه بزنی و از حق خودت دفاع کنی…

970,000 تومان